فیس بوک فیس بوک (Facibook) یک سایت اجتماعی است که توسط سازنده این سایت فرهاد رضازاده (farhad rezazadeh) در 1392 راه اندازی شد.این سایت هم اکنون از نظر تعداد کاربر عضو و نیز از نظر کارشناسان،در زمینه سایت های اجتماعی،برتر ایران میباشد http://facibook.ir 2020-09-25T10:39:39+01:00 text/html 2020-09-04T07:35:49+01:00 facibook.ir فیس بوک فرم ثبت نام سهام عدالت ۹۹ http://facibook.ir/post/339 <p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">از سال 1384 با طرح مصوب دولت وقت ، اعطای<span style="font-weight: 700;">سهام عدالت</span>&nbsp;به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر&nbsp; جامعه آغاز شد . هدف از تصویب&nbsp;و اجرای این طرح ، در درجه اول خصوص سازی ،&nbsp;واگذاری سهام شرکت ها و کارخانه های دولتی و همچنین کمک به اقشار&nbsp;کم بضائت در جامعه بود .</p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">ثبت شماره شبا مشمولان<span style="font-weight: 700;">&nbsp;سهام عدالت</span>&nbsp;در سامانه<span style="font-weight: 700;">سهام عدالت</span>&nbsp;، تا سال 13977 ادامه پیدا کرد اما&nbsp; متاسفانه در تمام این سال ها هیچ راهکاری برای واگذاری این&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سهام&nbsp;</span>به اقشار موجد صلاحیتی که از دریافت&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سهام عدالت جا مانده</span>&nbsp;اند ، ارائه نشد .</p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">با فراهم شدن امکان آزادسازی این&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سهام ها</span>&nbsp;، بسیاری از&nbsp;<span style="font-weight: 700;">کودکان&nbsp;</span>و بزرگسالانی&nbsp;که براساس ضوابط ، واجد دریافت&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سهام عدالت</span>&nbsp;بوده اند اما&nbsp; از دریافت آن جا مانده اند ، به دنبال راهکاری برای&nbsp;<span style="font-weight: 700;">ثبت نام سهام عدالت</span>&nbsp;<span style="font-weight: 700;">99&nbsp;</span>هستند . حال سوال اینجاست که دولت چه راهکاری برای&nbsp;<span style="font-weight: 700;">ثبت نام سهام عدالت جاماندگان</span>&nbsp;اندیشیده است ؟ در ادامه به توضیحات کاملی در خصوص<span style="font-weight: 700;">&nbsp;ثبت نام سهام عدالت&nbsp;</span>&nbsp;<span style="font-weight: 700;">۹۹</span>&nbsp;می پردازیم .</p><br style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; text-align: justify;"><br style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; text-align: justify;"><h2 style="clear: both; border: 0px; font-family: IranianSansB; font-size: 15px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 109, 151); line-height: 1.33334; text-align: justify;">آیا ثبت نام سهام عدالت دوباره انجام خواهد گرفت ؟</h2><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">باید گفت با وجود آنکه اکنون بیش از 49 میلیون نفر از ایرانیان واجد </span><span style="font-size: 16.5px;"><b>سهام عدالت</b></span><span style="font-size: 13px;">&nbsp;هستند اما&nbsp; بسیاری از اقشار کم درآمد ، کارگران روز مزد ،&nbsp;</span><span style="font-size: 13px; font-weight: 700;">کودکان&nbsp;</span><span style="font-size: 13px;">و یا مشاغل آزاد در این دسته جای نگرفته اند . به طور کلی می توان گفت که حدود 34 میلیون نفر از دریافت&nbsp;</span><span style="font-size: 13px; font-weight: 700;">سهام عدالت 99</span><span style="font-size: 13px;">&nbsp;جا&nbsp; مانده اند .</span></p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">در واقع&nbsp;<span style="font-weight: 700;">ثبت نام سهام عدالت</span>&nbsp;در زمان دولت&nbsp; های گذشته ، بر اساس محل خدمت و جایگاه شغلی افراد انجام گرفت و از آنجا که منبع آماری دقیقی وجود نداشت ،&nbsp;<span style="font-weight: 700;">ثبت نام سهام های عدالت</span>&nbsp;از مستخدمین دستگاه های دولتی آغاز&nbsp; شد .</p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">بنابراین اقشار کم درآمد و بی بضائت در جامعه از دریافت این&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سهام&nbsp;</span>جامانده اند . برای جبران کوتاهی مجلس و دولت در این خصوص ، طرحی در دست رسیدگی است به نام طرح ساماندهی&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سهام عدالت&nbsp;</span>&nbsp;<span style="font-weight: 700;">۹۹</span>&nbsp;که به تازگی در&nbsp; مجلس یازدهم مطرح شده است .</p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;"><br></p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;"><br></p><h2 style="clear: both; border: 0px; font-family: IranianSansB; font-size: 15px; font-weight: 400; margin: 0px 0px 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 109, 151); line-height: 1.33334; text-align: justify;">زمان ثبت نام سهام عدالت 99</h2><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">همانطور که گفته شد ، طرحی در مجلس با عنوان طرح ساماندهی&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سهام عدالت&nbsp;</span>در دست رسیدگی است . البته هنوز هیچگونه بررسی در خصوص این طرح صورت نگرفته و نه به کمیسیون های تخصصی واصل شده نه اقدام موثر دیگری در این زمینه انجام گرفته است .</p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">با توجه به این مطالب هنوز هیچ امکانی برای<span style="font-weight: 700;">ثبت نام سهام عدالت جاماندگان 99</span>&nbsp;فراهم نیست و فقط دارندگان قبلی امکان&nbsp;&nbsp;برایشان میسر است . . در خصوص اینکه چه زمانی تعیین تکلیف نهایی در این خصوص انجام خواهد گرفت نیز اطلاعاتی در دست نیست . بنابراین پیش بینی در خصوص زمان<span style="font-weight: 700;">&nbsp;ثبت نام فرم سهام عدالت&nbsp;</span>&nbsp;<span style="font-weight: 700;">۹۹</span>&nbsp;برای<span style="font-weight: 700;">&nbsp;جا ماندگان</span>&nbsp;این&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سهام&nbsp;</span>نمی توان ارائه کرد .&nbsp;علاقه مندان می توانند به منظور اطلاع از زمان&nbsp;<span style="font-weight: 700;">ثبت نام سهام عدالت</span>&nbsp;عضو کانال تلگرام حقوق تجاری&nbsp; دینا شوند .</p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: center;">+++به محض اعلام زمان&nbsp;<span style="font-weight: 700;">ثبت نام سهام عدالت</span>&nbsp;<span style="font-weight: 700;">99&nbsp;</span>مقاله بروزرسانی می شودس+++</p><p style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; color: rgb(80, 80, 80); text-align: center;">جهت ورود به سامانه&nbsp;<a href="http://hadaftv.ir" target="_blank" title="">کلیک</a>&nbsp;کنید&nbsp;</p><div><br></div> text/html 2019-12-17T13:55:47+01:00 facibook.ir فیس بوک افتتاح سایت http://facibook.ir/post/338 با سلام ایشاالله از شنبه سایت بزرگ&nbsp;<a href="http://facibook.ir" target="" title="facebook">فیس بوک</a>&nbsp;افتتاح میشود&nbsp; text/html 2019-12-17T13:53:53+01:00 facibook.ir فیس بوک عکسهایی عاشقانه http://facibook.ir/post/337 text/html 2019-10-31T11:14:11+01:00 facibook.ir فیس بوک سایت فیس بوک http://facibook.ir/post/334 با سلام&nbsp; <div>دوستان محترم دامنه فیس بوک با بازدید روزانه ۹۰۰ نفر به فروش میرسد&nbsp;</div><div>لطفا با شماره ۰۹۱۴۳۱۲۶۷۹۲ تماس حاصل فرمایید&nbsp;</div><div>با تشکر&nbsp;</div> text/html 2018-11-19T07:44:39+01:00 facibook.ir فیس بوک شبکه هدف تی وی http://facibook.ir/post/333 <div>باسلام دوستان عزیز دامنه هدف تی وی فروشی میباشد <br></div><div>شماره تماس <br>۰۹۱۴۳۱۲۶۷۹۲</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-09-23T20:14:08+01:00 facibook.ir فیس بوک هدف تی وی http://facibook.ir/post/331 با سلام&nbsp;<div>دوستان سایت هدف تی وی افتتاح شد&nbsp;</div><div><br></div><div>هدف تی وی یک سایت اشترک گذاری آنلاین فیلم وویدیو میباشد&nbsp;</div><div>شما دوستان و همراهان ما در سایت فیس بوک www.facibookir&nbsp;</div><div>میتوانید در سایت hadaftv ثبت نام کنید و از خدمات رایگان این سایت استفاده نمایید&nbsp;</div><div>خدمات رایگان این سایت&nbsp;</div><div>آپلود و دانلود رایگان میباشد که بدون کم کسر ازحجم اینترنت تون رایگان رایگان در هدف تی وی آپلود و دانلود کنید ولینک ویدیو خودتونو در سایت یا وبلاگ ویا کانال خودتون به اشتراک بگذارید&nbsp;</div><div>لطفا هدف تی وی را به دوستان و آشنایان خودتان اطلاع رسانی نمایید&nbsp;</div><div>با تشکر &nbsp;</div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">http://hadaftv.ir</font></div> text/html 2017-01-01T10:55:42+01:00 facibook.ir فیس بوک تصاویری از نورافشانی سال نو میلادی در سرتاسر جهان http://facibook.ir/post/327 <div><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><br></span></div><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><div><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><br></span></div>سال 2016 میلادی با تمام فراز و نشیب‌ها و اتفاقات خوب و بد به پایان رسید و امروز اولین روز از سال نو میلادی است. مسیحیان سراسر جهان شب گذشته در جشن‌های آغازین سال 2017 شرکت کردند. تصاویر زیر بخشی از نورافشانی‌هایی است که در کشورهای مختلف برگزار شده است.</span> <div><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><br></span></div><div><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/10/12/5641098_173.jpg" alt="مراسم نورافشانی سال نو میلادی"></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/10/12/5641099_527.jpg" alt="مراسم نورافشانی سال نو میلادی"></div> text/html 2017-01-01T06:28:45+01:00 facibook.ir نرجس معصومی افاق.... http://facibook.ir/post/326 <font size="4" face="Mihan-IransansLight">چیست&nbsp; دران خوب تر ...<br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در همه افاق&nbsp; کار ؟؟؟<br><br><br><br><br><br>&nbsp;دوست نزدیک دوست <br><br><br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یارنزدیک یار ....</font><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; .<img src="http://s4.img7.ir/SRtuK.jpg" alt="" hspace="0" height="640" align="bottom" width="393" vspace="0" border="0"> text/html 2017-01-01T06:06:01+01:00 facibook.ir نرجس معصومی تو... http://facibook.ir/post/325 <img src="http://s4.img7.ir/91DPL.jpg" alt="" hspace="0" height="570" align="bottom" width="366" vspace="0" border="0"> text/html 2016-12-31T17:59:24+01:00 facibook.ir فیس بوک بهاره رهنما پس از ۱۵ کیلو کاهش وزن دوباره +عکس http://facibook.ir/post/324 <div><br></div><div><br></div><div><div class="excerpt" style="font-family: IRANSans; box-sizing: border-box; font-size: 15px; color: rgb(136, 136, 136); margin: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بهاره رهنما بازیگر کشورمان با انتشار عکسی از خودش خبر از کاهش وزن 15 کیلوگرمی خود داد.</span></div></div><div class="excerpt" style="font-family: IRANSans; box-sizing: border-box; font-size: 15px; margin: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc0000"><br></font></span></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; text-align: justify;"><div style="font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;"><font color="#cc0000"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp;</span>بهاره رهنما با انتشار عکس و متنی صفحه شخصی اش را بروز کرد.</font></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc0000"><div style="text-align: center;"><font face="IRANSans"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></div><span style="font-family: IRANSans; font-size: 15px;">بهاره رهنما در این عکس کریسمسی اعلام کرد که در ادامه مراحل کاهش وزن خود, 15کیلوگرم از وزن خود را کم کرده است.&nbsp;</span></font></span></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc0000"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 15px;"><br></span></font></span></div><div class="excerpt" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 10px;"><img src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/10/11/452047_834.jpg" alt="بهاره رهنما "></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc0000"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 15px;">دیگر تصاویر بهاره رهنما در ادامه مطالب&nbsp;</span></font></span></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#cc0000"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 15px;"><br></span></font></span></div> text/html 2016-12-31T10:22:49+01:00 facibook.ir فیس بوک عمان به تهران پشت می کند؟ http://facibook.ir/post/323 <div><font color="#3333ff"><br></font></div><div><font color="#3333ff"><br></font></div><div><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff">به نظر می رسد عمان اکنون تصمیم گرفته سیاست هایش را کمی&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><span style="font-family: tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">به آن سوی مرزهای ایران</span><span style="font-family: tahoma, Arial; text-align: justify;">&nbsp;نیز سوق دهد، شاید کمی به عربستان نزدیک شود</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial; text-align: justify;"><font color="#3333ff"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#3333ff">&nbsp;و در سوریه موضع گیری های متفاوتی داشته باشد.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, Arial; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: tahoma, Arial; background-color: rgb(248, 248, 248); padding: 8pt; margin-top: 10px; border-top: 1px solid rgb(224, 224, 224); border-bottom: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: justify; margin-bottom: 10px;"><br></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 23.3333px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><img src="http://namehnews.ir/files/fa/news/1395/10/11/286230_214.jpg" align="left" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 4px;"><div align="justify" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">خبر کوتاه بود، پادشاهی عمان به ائتلاف عربستان پیوست، خبری که در میان تحولات سوریه به حاشیه رفت اما بررسی آن اهمیت قابل توجهی دارد.</span></div><p dir="RTL" align="justify" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-weight: bold;">خدیجه غبیشاوی،</span>&nbsp;وزارت خارجه عمان روز گذشته (</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">جمعه)</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">&nbsp;با صدور بیانیه ای از پیوستن به ائتلاف مبارزه با تروریسم&nbsp; به رهبری عربستان سعودی خبر داد و چهارچوب آن را فهم مشترک کشورهای اسلامی به ویژه نقش و فرماندهی عربستان در تحقق صلح امنیت و ثبات در منطقه تحت خشونت خاورمیانه عنوان کرد!</span></p><p dir="RTL" align="justify" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">عمان امروز پس از یک سال از تشکیل این ائتلاف تصمیم می گیرد به آن ملحق شود، کشوری که مرزبندی هایش با دیگر کشورهای عربی منطقه و ایران در سال های اخیر به وضوح روشن بود، امروز بر نقش و فرماندهی عربستان سعودی آن هم در تحقق صلح و امنیت و ثبات در منطقه تاکید می کند، نقاط مبهم این تصمیم و این بیانیه هستند. نقاط مبهمی که سوالات بسیاری را مطرح می کند.</span></p><p dir="RTL" align="justify" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">عمان سیاست هایش را تغییر داده ؟ عمان در حال زمینه سازی برای اتخاذ تصمیمات بزرگ دیگر در منطقه است؟ عمان قرار است از تهران فاصله بگیرد؟ عربستان مقامات عمان را به نزدیکی بیشتر دو کشور دعوت کرده اند؟ اینها همگی سوالاتی هستند که با صدور این بیانیه آن هم در روزهایی که تهران و مسکو و آنکارا ابتکار عمل در سوریه را به دست گرفته اند و این کشور را به سمت خروج از جنگ سوق می دهند، به ذهن می رسد.</span></p><p dir="RTL" align="justify" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">عمان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است که همواره روابط نزدیک و صمیمانه ای با تهران داشته ، عمان در برهه هایی از تاریخ روابط دو کشور تاریخ ساز شد و نقش مهم و تاثیرگذار خود را به کشورهای منطقه و تهران و همچنین غرب ثابت کرد، اتفاقاتی همچون میانجگری برای آزادی زندانیان امریکایی در ایران و بالعکس یا حتی میانجگری برای رساندن پیام آمریکایی ها به تهران برای آغاز گفت وگوهای هسته ای و میزبانی این مذاکرات. عمان در بسیاری از موضع گیری های شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران سکوت اختیار کرد و به بسیاری از این نوع بیانیه ها رای نداد و مشارکت نکرد. صف بندی این کشور با مواضع عربستان و قطر و امارات در قبال ایران و سوریه و مذاکرات هسته ای همواره مورد تایید تهران بود.</span></p><p dir="RTL" align="justify" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">اما به نظر می رسد عمان اکنون تصمیم گرفته سیاست هایش را کمی به آن سوی مرزهای ایران نیز سوق دهد، شاید کمی به عربستان نزدیک شود و در سوریه موضع گیری های متفاوتی داشته باشد.</span></p><p dir="RTL" align="justify" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">این گمانه زنی نیز وجود دارد که عربستان که این روزها خود را تنها می بیند، لابی زنی های جدید را در منطقه برای ضربه زدن به ایران آن هم در عهدِ ترامپ آغاز کرده باشد، تا شاید بتواند موفقیت های اخیر نظامی و دیپلماسی تهران را کم اهمیت جلوه دهد و حتی زیر سوال ببرد.</span></p></div></div> text/html 2016-12-31T10:18:40+01:00 facibook.ir فیس بوک پس از مرگ ملکۀ انگلیس، چه خواهد شد؟ http://facibook.ir/post/322 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">یک روزنامه انگلیسی ضمن نفی خبر مرگ ملکۀ انگلیس، برخی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;از رخدادهایی را که پس از مرگ او واقع خواهد شد تشریح کرد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">روزنامۀ مترو لندن، ضمن اشاره به نفی خبر مرگ ملکۀ انگلیس از سوی قصر پادشاهی انگلیس، برخی از رخدادهایی را که پس از مرگ او واقع خواهد شد تشریح کرد.</p><div style="overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">در حالی که انتشار خبر مرگ ملکه الیزابت دوم در یک حساب توییتری جعلی با نام بی بی سی، واکنش های گسترده ای داشت و قصر باکینگهام را به نفی این شایعه واداشت، روزنامۀ مترو دربارۀ رخدادهای پس از مرگ ملکه نوشت: پس از مرگ ملکه، 12 روز عزای عمومی اعلام خواهد شد. در این مدت، بی بی سی از پخش برنامه های طنز خودداری خواهد کرد.</div><div style="overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">از سوی دیگر، بر اساس سلسه مراتب موجود، ولی عهد یعنی شاهزاده چارلز به عنوان پادشاه انتخاب می شود و دولت در برابر او سوگند یاد خواهد کرد.</div><div style="overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">همچنین، پیکر ملکه به مدت 23 ساعت در یک سالن به نمایش گذاشته خواهد شد تا دوست داران او آخرین بار با وی وداع کنند.</div><div style="overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">مترو افزود وقتی در سال 2002 مادر ملکه درگذشت، 200 هزار نفر از پیکر او بازدید و با او وداع کردند.</div><div style="overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center; overflow: initial; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/10/11/5635648_829.jpg"></div></div> text/html 2016-12-31T06:47:50+01:00 facibook.ir فیس بوک گزارش رویترز از هشدار ایران به هواپیماهای آمریکا http://facibook.ir/post/321 <header style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 12.8px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><p class="lead pr8 pl8 pt8 pb8" itemprop="description" style="border: 1px solid rgb(199, 199, 199); font-family: inherit; font-size: 18px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(251, 251, 251); position: relative;">خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که در طول رزمایش مدافعان آسمان ولایت، 12 مورد هشدار به هواپیماهای خارجی داده شده است.<a href="http://www.afkarnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/580843-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7?rssRedirect=c2hhaHJla2hhYmFyLmNvbQ%3D%3D#related" class="defloat icon" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; float: left; position: absolute; left: 9px; bottom: 9px; height: 16px; color: rgb(72, 72, 72); transition: all 0.7s;"><span class="xfa fa-newspaper-o" style="display: inline-block; font-stretch: normal; line-height: 1; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transition: all 0.7s;"></span></a></p></header><div class="article-body mt16 clearbox" itemprop="articlebody" style="border: 0px; font-family: font1; font-size: 12.8px; margin: 16px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right;"><div class="newsimg-contain mb8" itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(40, 40, 40); border: 0px; font-family: inherit; font-size: 18px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a itemprop="url" href="http://www.afkarnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/580843-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" title="" class="block defloat mr8" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 8px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; display: block; float: left; color: rgb(202, 0, 2);"><img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="http://static3.afkarnews.ir/thumbnail/URVMPOumFWnX/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDwXaPFqBh_rqJ9gxKMPbWRfLhaRqCI9JPJVmNUth0ZaDgXTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeVfA-P2QXHk1mv_uliXRDrVw,,/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9.jpg" alt="گزارش رویترز از هشدار ایران به هواپیماهای آمریکا" class="mauto block" style="border: none; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%; margin: 0px auto !important;"></a></div><div id="content-text" class="clearbox" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 18px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255);">خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: در طول رزمایش مدافعان آسمان ولایت، 12 مورد هشدار به هواپیماهای خارجی داده شده است.</span></p><div style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p></div><div style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">رویترز در گزارش خود نوشته است که ایران در طول رزمایش، به هواپیماهای خارجی که قصد ورود به حریم هوایی منطقه رزمایش را داشته‌اند، هشدار داده است.</span></div><div style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p></div><div style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این خبرگزاری به نقل از سرتیپ «عباس فرج‌پور» سخنگوی رزمایش مدافعان آسمان ولایت نوشت: در طول سه روز رزمایش بیش از 12 مورد هشدار به هواپیماهای خارجی داشتیم که از ورود به منطقه رزمایش خودداری کنند.</span></div><div style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p></div><div style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">رویترز می افزاید که این هشدارها خطاب به هواپیماها و پهپادهای آمریکایی بوده است که قصد ورود به منطقه رزمایش را داشته‌اند.</span></div><div style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p></div><div style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در بخش دیگری از این گزارش آمده است که آمریکا تاکنون به این سخنان مقام های ایرانی واکنشی نداشته است.</span></div><div style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 8px 0px; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p></div></div></div> text/html 2016-12-31T06:43:36+01:00 facibook.ir فیس بوک ایران نباید در امور داخلی آذربایجان دخالت کند/ اگر ایران به آذربایجان حمله کند از روی نقشه محو می‌شود! http://facibook.ir/post/320 <p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">&nbsp;اوگتای آسادوف رئیس پارلمان این کشور در جلسه روز جمعه پارلمانی گفت که ایران نمیتواند در امور داخلی ما دخالت کند.&nbsp;</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">وی با اشاره به تهدید ایران علیه باکو مبنی بر سفر اخیر بنیامین نتانیاهو به این کشور گفت: ما در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به باکو هیچ واکنشی نشان ندادیم اما باید در روابط دو طرف احترام متقابل حاکم باشد.&nbsp;</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">قدرت حسن قلی اف یک نماینده پارلمانی نیز در نطق خود تهدید ایران علیه آذبایجان بعد از سفر نتانیاهو را تهاجم خواند و گفت این تهدید نباید بدون پاسخ بماند.&nbsp;</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">وی با اشاره به بیانیه وزارت دفاع ایران درباره روابط آذربایجان و اسرائیل گفت که تخریب روابط دوجانیه میان تهران-باکو به نفع ایران نیست.&nbsp;</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">وزارت دفاع ایران بعد سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به باکو تاکید کرد تهران اینگونه اقدامات را تحمل نخواهد کرد.&nbsp;</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">این نماینده پارلمان آذربایجان در ادامه &nbsp;اظهارات تند خود مدعی شد که اگر ایران به آذربایجان حمله کند از روی نقشه محو خواهد شد و به 5 کشور تقسیم خواهد شد.</p> text/html 2016-12-29T18:49:38+01:00 facibook.ir فیس بوک حادثه بی‌نظیر ۹ دی و قدرت فکری مردم، از نمونه‌های قدرت نظام است http://facibook.ir/post/319 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/12/27/3/2319507.jpg" alt="کلاس درس رهبر انقلاب"></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 16.8px; text-align: right;">هبر انقلاب حادثه ۹ دی را از نمونه های قدرت نظام برشمردند و تصریح کردند: امروز هندسه تقابل قدرتهای استکباری با جمهوری اسلامی در جهت سلب قدرت مادی و معنوی، و عزم و اراده ملت ایران است.</span></div><div><span style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 16.8px; text-align: right;"><br></span></div>